Hoofdmenu

Word ook sponsor

Stichting Corry Bruijst

Op 12 maart 2010 is de Stichting Corry Bruijst opgericht door Corry Bruijsten, Rian van de Ven en Edwin van Kraaij. Na het overlijden van Corry op 2-1-2011 bestaat het stichtingsbestuur nog uit 2 personen. De Stichting is gevestigd in Escharen.

 

De Stichting heeft zich ten doel gesteld

  • Het doen organiseren van evenementen waarbij zoveel mogelijk opbrengsten worden gegenereerd, die onverkort ten goede komen aan de zorg en het welzijn van kankerpatiënten en hun naasten.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • Het organiseren van evenementen
  • Sponsorbijdragen
  • Subsidies
  • Giften en donaties

 

De oprichting en statuten van de Stichting zijn notarieel vastgelegd bij Notaris Meurs te Grave.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.